Зорилго

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт

“Тогтвортой хөгжил -2030 хөтөлбөр”-ийг анх 2012 онд Рио Де Жанейро хотод улс орнуудын төрийн тэргүүнүүд оролцсон НҮБ-ын “Тогтвортой хөгжил” бага хурлын үеэр санаачилсан. Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) нь 2015 онд хэрэгжилтийн хугацаа нь дуусгавар болж буй “Мянганы хөгжлийн зорилтууд”-ын үргэлжлэл юм. 2015 онд НҮБ-ын Ерөнхий Асамблейн 70 дугаар чуулган болж, ТХЗ-ын 17 зорилго, 169 зорилтыг баталж, 2016 оны 1 сарын 1-нээс “Тогтвортой хөгжлийн зорилго” (ТХЗ) албан ёсоор дэлхий нийтээр хэрэгжиж эхэлсэн.


Дэлгэрэнгүй
Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт (хувь)
Ажилгүйдлийн түвшин (хувь)
Ажиллагсдын цагийн дундаж хөлс (төгрөг)
10 000 хүн амд ноогдох өвчний шалтгаан, нас баралтын түвшин
Хорт хавдар
Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцрын жилийн дундаж хэмжээ

МЭДЭЭЛЛИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ