Зорилго

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт

“Тогтвортой хөгжил -2030 хөтөлбөр”-ийг анх 2012 онд Рио Де Жанейро хотод улс орнуудын төрийн тэргүүнүүд оролцсон НҮБ-ын “Тогтвортой хөгжил” бага хурлын үеэр санаачилсан. Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) нь 2015 онд хэрэгжилтийн хугацаа нь дуусгавар болж буй “Мянганы хөгжлийн зорилтууд”-ын үргэлжлэл юм. 2015 онд НҮБ-ын Ерөнхий Асамблейн 70 дугаар чуулган болж, ТХЗ-ын 17 зорилго, 169 зорилтыг баталж, 2016 оны 1 сарын 1-нээс “Тогтвортой хөгжлийн зорилго” (ТХЗ) албан ёсоор дэлхий нийтээр хэрэгжиж эхэлсэн.


Дэлгэрэнгүй
8.5.1 Ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, хүйсээр, төгрөгөөр
11.6.2. Хотын агаар дахь нарийн болон том ширхэглэгт тоосонцорын жилийн дундаж хэмжээ, мг/м3
17.11.1 Дэлхийн экспортод Монгол Улсын экспортын эзлэх хувь
1.4.2 Насанд хүрсэн, газар эзэмших эрхтэй, хууль ёсны гэрчилгээтэй хүн амын нийт насанд хүрэгчдэд эзлэх хувь, эзэмшлийн төрлөөр
10.b.1. Хөгжилд зориулсан хөрөнгийн нийт хэмжээ, сая ам.доллар
17.8.1 Интернэт ашигладаг хувь хүмүүсийн ​​эзлэх хувь
8.1.1. Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг хүнд ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт (хувь)
8.9.1. Аялал жуулчлалын салбарын нэмэгдэл өртгийн ДНБ-д эзлэх хувь
Top