Top

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО гэж юу вэ?

“Тогтвортой хөгжил -2030 хөтөлбөр”-ийг анх 2012 онд Рио Де Жанейро хотод улс орнуудын төрийн тэргүүнүүд оролцсон НҮБ-ын “Тогтвортой хөгжил” бага хурлын үеэр санаачилсан.
Тогтвортой хөгжлийн зорилго (ТХЗ) нь 2015 онд хэрэгжилтийн хугацаа нь дуусгавар болж буй “Мянганы хөгжлийн зорилтууд”-ын үргэлжлэл юм. 2015 онд НҮБ-ын Ерөнхий Асамблейн 70 дугаар чуулган болж, ТХЗ-ын 17 зорилго, 169 зорилтыг баталж, 2016 оны 1 сарын 1-нээс “Тогтвортой хөгжлийн зорилго” (ТХЗ) албан ёсоор дэлхий нийтээр хэрэгжиж эхэлсэн.


ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО-ын хамрах хүрээ

“Тогтвортой хөгжлийн зорилт-2030” нь нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин гэсэн гурван тулгуурт суурилан тогтвортой хөгжилд хүрэх дэлхийн нийтийн урт хугацааны бодлогын баримт бичиг юм.

НИЙГЭМ

ЭДИЙН ЗАСАГ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН


ТХЗ-ын ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

2017 оны 3 сард НҮБ-ын Статистикийн комиссын 48-р чуулганаар ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх 244 шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлсон байна.


Зорилго

Зорилгын нэр

Зорилт

Үзүүлэлт

1

Ядуурлыг устгах

7

14

2

Өлсгөлөнг зогсоох

8

13

3

Эрүүл мэндийг дэмжих

13

27

4

Чанартай боловсролыг дэмжих

10

11

5

Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах

9

14

6

Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

8

11

7

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

5

6

8

Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох

12

17

9

Инноваци  болон дэд бүтцийн нэмэгдүүлэх

8

12

10

Тэгш бус байдлыг бууруулах

10

11

11

Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих

10

15

12

Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

11

13

13

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр  нөлөөг багасгах

5

8

14

Далай, тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

10

10

15

Хуурай газрын эко системийг хамгаалах

12

14

16

Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох

12

23

17

Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх

19

25

Бүгд

169

244


ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хангахад ОРОЛЦОХ ИНСТИТУЦИУД

ТХЗ-ыг хэрэгжилтийг хангахад улс орнуудын засгийн газар, яамд, төрийн бусад байгууллагууд, их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, орон нутгийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, холбогдох бусад байгууллагууд болон иргэд оролцоно.


ТХЗ-ын хэрэгжилтийг дүгнэх МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

ТХЗ-ын хэрэгжилтийг гаргахад албан ёсны статистик мэдээлэл, яамд, төрийн бусад байгууллагуудын захиргааны статистикийн мэдээлэл болон бусад мэдээллийн эх үүсвэрийг ашиглана.


ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан МОНГОЛ УЛСАД ХИЙГДСЭН АЖЛУУД


MONGOLIA
United Nations Development Programme (UNDP) works in nearly 170 countries and territories, including Mongolia, helping the country to develop policies, leadership skills, partnering abilities, institutional capabilities and build resilience in order to sustain development results.
UNDP opened its representative office in Ulaanbaatar in 1973 after more than a decade of successful cooperation with Mongolia. Ever since UNDP has been committed to helping the Government and the people of Mongolia achieve the Sustainable Development Goals as well as other national development priorities through capacity development, knowledge sharing, partnerships, and policy dialogue.In meeting its development goals, Mongolia faces unique challenges that require context-specific initiatives reflecting the distinctive nature of Mongolia’s cultural, social, economic, environmental and governmental landscape.The ultimate goal of UNDP is to improve the lives of the people of Mongolia, especially the poorest and most vulnerable, and to work towards a future that offers equality, dignity and opportunity for all. We work with government, civil society, the private sector, development partners and funding organizations to support the attainment of Mongolia’s vision of national development. http://www.mn.undp.org/The mission of the National Statistics Office (NSO) is to provide state, government and public users with reliable and accurate economic, social and population data and information that is immune to political influence and scientifically feasible and acceptable. Main functions:The National Development Agency /NDA/ is established as a government regulatory agency with the aim to ensure the country’s economic stability and to develop and implement the integrated socio-economic and investment policy.
Our Mission: In accordance with the Sustainable Development Vision of Mongolia, identify leading economic direction and sectors, accurately develop and plan integrated investment policy and concessions, public and private partnership policies, ensure economic security and stability, appropriately strengthen junction of cross-sectorial policies based on human preadaptation, settlement patterns, regional, rural and urban development policies, create a favorable economic environment conducive to ecological balance and human wellbeing, and improve the standard of living of the people.
The main operational functions of NDA are: