Зорилго 3
Бүх
түвшинд
эрүүл
амьдралыг
хангаж,
сайн
сайхан
аж
байдлыг
хөхүүлэн
дэмжих
Зорилго 3. Бүх түвшинд эрүүл амьдралыг хангаж, сайн сайхан аж байдлыг хөхүүлэн дэмжих
3.1.1 Эхийн эндэгдлийн харьцаа (100 000 амьд төрөлтөд ногдох эндсэн эхийн тоо)
3.2.1 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөд ногдох 5 хүртэлх насны эндсэн хүүхдийн тоо)
3.2.2 Нялхсийн эндэгдлийн түвшин (1000 амьд төрөлтөд ногдох эндсэн нярайн тоо)
3.4.1 Зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин болон амьсгалын замын архаг өвчний шалтгаант нас баралтын түвшин (10,000 хүнд ногдох)
3.4.2 Амиа хорлолтын түвшин (10,000 хүнд ногдох амиа хорлосон хүний тоо)
3.6.1 Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (10 000 хүнд ногдох зам тээврийн ослоор нас барсан хүний тоо)
3.7.2 Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин (15-19 насны охидын төрөлтийн түвшин)
3.9.3 Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртснөөс шалтгаалсан нас баралтын түвшин (10 000 хүнд ногдох)